کمی صبر کنید

آغاز همکاری مشترک کاون و اسنپ

آغاز همکاری مشترک کاون و اسنپ

آغاز همکاری مشترک کاون و اسنپ

آخرین شرکت وارد قرارداد شده با مجموعه کاون شرکت ایده گزین ارتباطات روماک با نام تجاری اسنپ می باشد. طی این قرارداد کاون متعهد گردیده تا خدمات ویژه خودرویی را به رانندگان اسنپ در سراسر تهران با کیفیت و ...

کاون به منظور گسترش فعالیتهای خود در نظر دارد تا با تکیه بر سابقه طولانی مدت خود در زمینه ارائه خدمات خودرویی، خدمات ویژه ای را جهت شرکتها، سازمانها ، مجتمع های تجاری ،اداری و مسکونی ، مراکز خرید ، پارکینگها و.... در نظر گیرد.

آخرین شرکت وارد قرارداد شده با مجموعه کاون شرکت ایده گزین ارتباطات روماک با نام تجاری اسنپ می باشد. طی این قرارداد کاون متعهد گردیده تا خدمات ویژه خودرویی را به رانندگان اسنپ در سراسر تهران با کیفیت و قیمت مناسب ارائه نماید.

بدیهی است اضافه شدن اسنپ به مجموعه مشتریان کاون تاییدی بر اعتماد عمومی نسبت به کاون می باشد.