کمی صبر کنید

تعویض باتری

تعویض باتری

زمان مناسب برای تعویض باتری خودرو

باتری ضعیف خودرو به خصوص در روزهای سرد زمستان نمی‌تواند انرژی لازم برای روشن شدن ماشین را تامین کند. اگرچه ضعف باتری می‌تواند آسیب‌های جدی به سیستم برق خودرو وارد کرده و قطعاتی چونECU و سیستمک پخش خودرو، کوئل، دینام را خراب کند. تعویض باتری نیز یکی از خدماتی است که کاون در محل ارائه کرده و بهترین باتری‌ها با استاندارد بالاECU و سیستمک پخش خودرو را مطابق با نیاز خودروی شما بر روی خودرو نصب می‌کند.
تعویض باتری