کمی صبر کنید

تعویض فیلتر روغن

تعویض فیلتر روغن

اهمیت فیلتر روغن در اتومبیل های امروزی

یکی از مهم‌ترین فیلترهایی که در خودرو استفاده می‌شود، فیلتر روغن است. سالم بودن این قطعه می‌تواند از ورود برخی ذرات معلق جامد، مانند براده‌های فلزی به داخل سیلندرها و دیگر بخش‌های موتور خودرو جلوگیری کند. تعویض این قطعه همزمان با تعویض روغن یکی از اقداماتی است که توصیه می‌شود. تعویض فیلتر روغن نیز یکی از خدماتی است که کاون با بهره‌گیری از بهترین فیلترهای داخلی و خارجی برای خودروهای مشتریان انجام می‌دهد.
تعویض فیلتر روغن