کمی صبر کنید

تعویض شمع

تعویض شمع

زمان مناسب برای تعویض شمع ماشین

شمع خودرو به عنوان جز اصلی فرایند احتراق در موتور خودروها عمل کرده و کوچک‌ترین ایرادی در آن می‌تواند فرایند احتراق و ایجاد نیروی لازم برای حرکت خودرو را دچار اختلال کند. تعویض به موقع این قطعه میتواند مزایایی چون کاهش مصرف سوخت خودرو، ایجاد نیروی بیشتر و حفظ شتاب و قدرت موتور، کاهش آلودگی هوا و به اصطلاح نرمی خودرو را به دنبال داشته باشد.
تعویض شمع