کمی صبر کنید

بالانس چرخ

بالانس چرخ

بالانس چرخ

علاوه بر اینکه بالانس نبودن چرخ های خودرو باعث اییجاد لرزش می شود، تایر هایی که بالانس نباشند، به سرعت ساییده می شوند و از بین می روند، بنابراین بحث تنها در رابطه با راحتی در رانندگی نیست بلکه عدم اهمیت به بالانس چرخ ها باعث خرابی خواهد شد. بعضی از لرزش ها، با جا به جا کردن لاستیک خودرو رفع می شود که در این صورت فشاری که قبلا روی یکی از تایر ها زیاد بوده به این ترتیب کم تر می شود. اما احتمالا زمانی که برای باد زدن لاستیک های خودرو خود مراجعه می کنید احتمالا دیده اید که با قرار دادن تکه های سربی روی تایر های خودرو شما بخش های مختلف لاستیک را از نظر سنگینی بالانس می کنند. به مرور زمان وزن یک بخش از لاستیک ممکن است کمتر شود که اگر این اتفاق برای لاستیک های جلوی خودرو شما بی افتد بیشتر مشخص می کند چرا که سرعت خودروی شما بیشتر می شود.
بالانس چرخ