کمی صبر کنید

تعویض وایر شمع

تعویض وایر شمع

تعویض وایر شمع

اگر خودرو شما در حال درجا کار کردن دارای لرزش است و یا افت قابل توجهی در قدرت موتور خودرو شما اتفاق افتاده است یکی از دلایلش میتواند خرابی وایر شمع باشد. وظیفه وایر شمع اتصال شمع به کوئل است و خرابی وایر شمع باعث می شود جرقه زنی در شمع اتفاق نیفتد.

تعویض وایر شمع