کمی صبر کنید

افزودن مکمل گیربکس

افزودن مکمل گیربکس

افزودن مکمل گیربکس

روغن گیربکس مانند روغن موتور در شرایط سخت کار می کند (فشار و دما بالا) برخی از روغن گیربکس ها نمیتوانند در این شرایط به خوبی کار کنند و روانکاری خوبی از خود نشان دهند این امر باعث می شود دما بالا رفته و گیربکس به در ستی کار نکند. دنده ها نامنظم کار میکنند صدای گیربکس افزایش پیدا میکند نیرو به صورت صحیح انتقال پیدا نمیکند و در آخر خرابی زودهنگام گیربکس خودرو. از این رو پیشنهاد ما در کاون به شما استفاده از مکمل روغن گیربکس با فرمولاسیونی متناسب با خودروی شما برای عملکرد بهتر گیربکس میباشد.

افزودن مکمل گیربکس