کمی صبر کنید

ثبت درخواست عاملیت

بدینوسیله کلیه افرادی که قصد دارند تا نسبت به اخذ عاملیت فعال شرکت مدیاموتورز (کاون ) اقدام نمایند می توانندبا مراجعه به لینک زیر، فرم درخواست خود را تکمیل نمایند. بدیهی است که این اطلاعات نزد شرکت مدیاموتورز محفوظ بوده و پس از بررسی اولیه و کارشناسی و تایید با شماره های اعلام شده تماس به عمل خواهد آمد.

فرم ثبت درخواست عاملیت مدیاموتورزکیش - کاون >>