کمی صبر کنید

ثبت شکایات

کاربران و مشتریان محترم کاون می توانند نسبت به ثبت شکایت و نقد خود از خدمات دریافتی از یکی از روشهای زیر اقدام فرمایند:

تماس با خط مستقیم 77249085 و اعلام شکایت خود به واحد امور مشتریان.

ارسال متن شکایت خود از طریق ایمیل crm@kaven.ir.

*ارسال شکایت خود از طریق پیامک به شماره 30004747474850

مراجعه حضوری به آدرس مندرج در سایت.