کمی صبر کنید

تنظیم باد

تنظیم باد

تنظیم به موقع باد لاستیک

باد تایرها در فصول سرد و گرم سال و متناسب با تغییر دمای هوا دچار نوسان می‌شود. کم باد یا پر باد بودن لاستیک‌ها می‌تواند روی کیفیت رانندگی و حتی ایمنی و ‌آسایش مسافران تاثیر بگذراد. به همین دلیل توصیه می‌شود باد چرخ‌ها به صورت مدام (ماهانه) کنترل شود، چراکه برخی مواقع به خصوص در لاستیک‌های تیوب‌لس ورود یک قطعه زائد مانند پیچ، شیشه و غیره می‌تواند پنچری چرخ و در نهایت آسیب جدی به لاستیک را به دنبال داشته باشد.
تنظیم باد