کمی صبر کنید

تعویض فیلتر هوا

تعویض فیلتر هوا

فیلتر هوای خودرو که وسیله‌ای است که می‌تواند مانع از گرد و غبار به داخل سیلندرهای موتور خودور شده و در نتیجه کیفیت احتراق در موتور را حفظ کند. اگرچه برخی از مالکان خودروها اعتقاد دارند با تمیزکردن فیلتر هوا به وسیله باد می‌توان دوباره فیلتر هوا را استفاده کرد اما مهندسان مکانیک کاون توصیه می‌کنند مطابق با نظر خودروساز یا مشخصات فیلتر هوای نصب شده، این قطعه در خودرو تعویض شود.
تعویض فیلتر هوا