کمی صبر کنید

تعویض فیلتر کابین

تعویض فیلتر کابین

تعویض فیلتر کابین

فیلتر هوای کابین یکی از قطعاتی است که بسیاری از مالکان خودروها به آن توجهی ندارند اما مهم اینجاست که این فیلتر می‌تواند همزمان با کار کردن سیستم گرمایشی و سرمایشی خودرو هوای مطبوعی را برای داخل کابین خودرو فراهم کند. عدم تعویض این فیلتر در بلندمدت موجب ایجاد بوی نامطبوع در داخل خودرو می‌شود. تعویض فیلتر هوای کابین یکی از خدمات متنوعی است که کاون به شهروندان ارائه می‌کند برای ثبت سفارش این خدمت اینجا کلیک کنید

تعویض فیلتر کابین