کمی صبر کنید

تعویض روغن دیفرانسیل

تعویض روغن دیفرانسیل

واسکازین یا روغن جعبه دنده بخش حیاتى از خودروى شما است و تأثیر مهمى بر روى عملکرد خودرو دارد. واسکازین بخش هاى مختلف سیستم انتقال قدرت را روانکارى مى کند و مانع سایش بخش هاى مختلف مى شود. در کل به ندرت احتیاج مى شود که واسکازین احتیاج به تعویض داشته باشد اما بهتر است هر ٣٠ هزار کیلومتر یکبار آن را عوض کنید. همچنین در بعضى شرایط ممکن است مقدار واسکازین کم شود و احتیاج باشد به آن مقدارى اضافه کنید. در صورت بروز هر یک از علائم مربوط در سیستم انتقال قدرت خودرو، واسکازین خودرو باید تعویض شود. کاون خدمات مربوط به تعویض روغن واسکازین را با بهترین روغن‌های موجود در بازار ارائه می‌کند برای ثبت سفارش این خدمت اینجا کلیک کنید

تعویض روغن دیفرانسیل