کمی صبر کنید

بازدید روغن گیربکس

بازدید روغن گیربکس

بازدید روغن گیربکس

گیربکس جهت عملکرد سیستم خود نیاز به روغن هیدرولیک دارد و روغن هیدرولیک بر اساس کیفیت و شرایط استفاده باید بین 60 تا 100 هزار کیلومتر عوض شود ولی نکته مهم در تعویض روغن گیربکس تعویض روغن گیربکس با دستگاه می باشد. دستگاه تخلیه این اطمینان را به شما می دهد که کل روغن هیدرولیک قبلی تعویض خواهد شد اگر شما از طریق کارتل دست به تعویض روغن هیدرولیک بزنید 50 درصد روغن هیدرولیک داخل گیربکس باقی می ماند و روغن هیدرولیک شما به دلیل مخلوط شدن با روغن هیدرولیک کارکرده ماهیت خود را از دست می دهد و باعث فاسد شدن روغن هیدرولیک در کوتاه مدت می شود فاسد شدن روغن هیدرولیک می تواند به شیرهای برقی و سیستم تعویض دنده آسیب بزند. کاون خدمات مربوط به بازدید روغن گیربکس را انجام می دهد برای ثبت سفارش این خدمت اینجا کلیک کنید

بازدید روغن گیربکس