کمی صبر کنید

تعویض کویل

تعویض کویل

تعویض کویل

وظیفه کوئل در خودرو تولید الکتریسته با ولتاژ بالا برای فرآیند جرقه زنی در شمع ها میباشد. در خودروهای جدید به ازای هر سیلندر یک کوئل در نظر گرفته می شود ولی د خودروهای قدیمی تر یک کوئل برای تمام سیلندرها در نظر گرفته می شد. به هر حال کار نکردن یکی از کوئل ها باعث تک کار کردن خودرو و در خودرو های قدیمی تر باعث روشن نشدن می شود. توصیه ما به شما در کاون بازدید دوره ای و استفاده از دستگاه دیاگ برای صحت کارکرد کوئل خودرو می باشد.

تعویض کویل