کمی صبر کنید

تعویض سوکت مپ سنسور

تعویض سوکت مپ سنسور

تعویض سوکت مپ سنسور

مپ سنسور یا سنسور فشار مطلق منیفولد هوا که میزان فشار یا کمبود فشار در منیفولد هوا را می سنجد و با سنسور خلاء منیفولد هوا فرق دارد. وقتی خودرو شما خاموش است فشار هوای جو با فشار داخل منیفولد بربر است ولی هنگام روشن شدن موتور خودرو به دلیل بالا و پایین رفتن پیستون ها خلاء داخل منیفولد هوا ایجاد میشود. این سنسور که اطلاعات هوا ورودی را به ECU میفرستد اگر به درستی کار نکند باعث اختلال در کارکرد خودرو میشود.

تعویض سوکت مپ سنسور